અત્યાર સુધી આપ સૌએ પરીક્ષામાં ડમી રાઇટરકાંડ સાંભળ્યું હશે તો હવે જાણો બ્લોગ જગતમાં કેટલાંક બદમાશ દિમાગનાં બીજાનાં નામથી ડમી કોમેન્ટ્સ આપી આવે છે .આવો જ એક ડમી કોમેન્ટ્સ આપનારો પકડાયો છે તેનું નામ છે કાર્તિક મિસ્ત્રી. આ ભાઈ કાલે મારા નામ , બ્લોગ એડ્રેસ , EMAIL થકી જ્ઞાનનું ઝરણું નામના બ્લોગ પર કોમેન્ટ આપી આવ્યા પણ પકડ્યા IP address 219.64.85.189 ટ્રેશ થવાથી.

જ્ઞાનનું ઝરણું માંથી મને  EMAIL કરવામાં આવ્યો કે તમે જે કોમેન્ટ આપી છે તે સારી છે .આ જાણી હું વિચાર માં પડ્યો કે કાલે મેં તેમને કોઈ કોમેન્ટ આપી જ ન હતી. પછી આખી પરિસ્થતિ ને સમજ્યો કે આ કોઈ ડમી કોમેન્ટ્સ આપનારો હોઈ શકે .પછી મેં પછી IP address દ્વારા ચેક કર્યું ત્યારે જાણવા મળ્યું કે આ IP address પરથી મને પણ કોમેન્ટ મળી છે અને પકડાયો  ડમી કોમેન્ટ્સ આપનારો કાર્તિક મિસ્ત્રી . મોટેભાગે સાયબર કેફે માંથી નેટ યુસ કરું છું માટે મેં સાયબર કાફેવાળાનો IP address જાણ્યો. પછી કાર્તિક મિસ્ત્રીની મારા બ્લોગ પરની કોમેન્ટ ના IP address ચેક કર્યા તો તે અને જ્ઞાનનું ઝરણું પરના એક જ આવ્યા. જો કાર્તિક મિસ્ત્રી પણ કદાચ સાયબરકાફે માં જતા હોય તો પણ હું તે IP address વાળા સાયબરકાફે માં જતો નથી અને કાલે મેં તે IP address પરથી કોઈ કોમેન્ટ પણ આપી નથી.

બોલો આવી નીચી હરકતો કરી શું મજા મળતી હશે.આ ડમી આવી રીતે  કેટલીય જગ્યાએ કોમેન્ટ આપી આવતો હશે. આ ભાઈ પણ વિનય ભાઈ ના સાગરીત જ છે તેઓએ કદાચ તેમના વતી મને વિનય ભાઈએ આપેલી કોમેન્ટ પર જવાબો આપવા આવ્યા હતાં.

આપ સૌ પણ  આપનાં બ્લોગ પર ડમી કાર્તિક મિસ્ત્રીની કોમેન્ટ્સ ચેક કરજો કદાચ આ જ IP address આવશે.

ડમી કાર્તિક મિસ્ત્રીના IP address ની વિગતો વાંચો.
http://whatismyipaddress.com/staticpages/index.php/lookup-results

General Information

Hostname: 219.64.85.189.bb-static.vsnl.net.in
ISP: TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP
Organization: TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP
Proxy: None detected
Type: Dial-up
Assignment: Static IP
Blacklist:

Geo-Location Information

Country: India
State/Region: Gujarat
City: Ahmadabad
Latitude: 23.0333
Longitude: 72.6167
Area Code